ברכה לכלה ליום החתונה

אלוהים מושיב יחידים ביתה.
"
ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. ויבן ה' אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם. ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים: פרו ורבו ומלאו את הארץ."
 
אתה הוא ה' האלוהים האל הגדול הגבור והנורא, אתה עשית את השמים ואת הארץ, אתה הוא יוצר האדם ונפחת בו רוח ונשמה. ובראת איש ואשה ורשמת בהם שמך הקדוש, יוד באיש והא באשה למען דעת וללמד אותם לאמר: זכו שכינה ביניהם.
 
לכן אני האשה (שם הכלה) בת (שם האמא) הניצבת לפניך היום, ה' האלוהים אלוהים קדושים, המוכנת ומזומנת בקדושה ובטהרה כדת משה וישראל להכנס לחופה עם החתן בעלי (השם של החתן) בן (שם אם החתן), הנני מפלת תפילה ותחנונים לפני כסא כבודך בעת ובעונה הזאת שאתה מוחל לי ולבעלי על עוונותינו וחטאנו ואשמותינו ככתוב:

"
מצא אשה מצא טוב ויפק רצון ה' "
ועוונותינו מתפקקין על ידי תשובה ומעשים טובים וחופה.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך.
צרו איתנו קשר
מתחתנים ? נשמח לעזור